Mến yêu Thánh thể

Giá:25,000

• Tác giả: Lm. Đoàn Quang, CMC

• Kích thước: 10 x 17.5 cm

• Số trang: 242

• Năm xuất bản: 1997