Mầu nhiệm thập giá

Giá:35,000

• Tác giả: ĐHY Basil Hume

• Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

• Số trang: 237

• NXB: 2015

Chỉ còn lại 1 sản phẩm