Đương đầu với sự dữ

Giá:20,000

• Tác giả: Anselm Grun

• Dịch giả: Trần Thiên An

• Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 12.5 x 20.5 cm

• Số trang: 101

• NXB: 2009