Để nên môn đệ Đức Kitô

Giá:35,000

• Tác giả: Edward Sri

• Chuyển ngữ: Giuse Phạm Vũ Hải Sơn, OP

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

• Số trang: 213

• Năm xuất bản: 2018