Con người hôm nay và đời sống thiêng liêng

Giá:23,000

• Nguyên tác: L’homme moderne et la vie Spirituelle

• Tác giả: Max Thurian

• Dịch giả: An Nguyễn & An Sơn

• Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 119