Con đường nên thánh dễ dàng

Giá:26,000

• Tác giả: Lm. Paul O’Sullivan, OP

• Dịch giả:  Matthias M. Ngọc Đính, CMC

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 13.5 x 20 cm

• Số trang: 185

• Năm xuất bản: 2016