Cầu nguyện là lẽ sống – Lectio Divina 6

Giá:32,000

• Tác giả: Cha René Voillaume

• Chuyển ngữ: Thanh Bằng

• NXB: Đồng Nai

• Kích thước: 11.5 x 18.5 cm

• Số trang: 174

• Năm xuất bản: 12/2021

Ưu đãi:
Giảm phí vận chuyển cho hóa đơn sách từ 200k.

Còn hàng