Cầu nguyện bằng lời Chúa – Khai tâm vào Lectio Divina

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Enxo Bianchi

• Dịch giả: Nguyễn Thị Chung

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 163

• Năm xuất bản: 2004