Các đường lối phúc âm hóa lòng đạo đức bình dân

Giá:40,000

• Tác giả: Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy, MSV

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13,5 x 20.5 cm

• Số trang: 361

• Năm xuất bản: 2018