Bước đi trên con đường mới

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Lm. Thomas Vijay Sac – Nữ tu Agnes Chauramma Chawadi

• Chuyển ngữ: Lê Quang Vinh

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14 x 21 cm

• Số trang: 296

• Năm xuất bản: 2018