Thư Phaolô – Học hỏi thư Côrintô thứ nhất

Giá:25,000

• Tác giả: Trần Hùng Lân, SJ

• Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 12.5 x 20.5 cm

• Số trang: 168