Hướng dẫn đọc Cựu ước

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Etienne Charpentier

• Chuyển ngữ: Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

• NXB: Phương Đông

• Loại bìa: Bìa Mềm

• Số trang: 335

• Năm xuất bản: 2014