Đường về Emmaus

Giá:250,000

• Tác giả: ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa cứng

• Số trang: 654

• Năm xuất bản: 2012

Còn hàng