Các ngôn sứ thời lưu đày và hồi hương

Giá:80,000

• Tác giả: Đaminh Phạm Xuân Uyển, SDB

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 611