Lời Chúa cho mọi người – Chữ lớn

Giá:350,000

• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa da

• Kích thước: 16.5 x 22.5 cm

• Số trang: 2179

Còn hàng