Kinh Thánh Tân ước (Chữ Nhỏ)

Giá:55,000

• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa da

• Kích thước: 9.3 x 13 cm

• Số trang: 897

Còn hàng