Nhạc lý căn bản

Giá:7,000

• Tác giả: Lm. Kim Long

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 90