Tôma Aquino

Giá:Liên hệ

• Nguyên tác: Thomas Aguinas

• Tác giả: A. G. Sertillanges, OP

• Chuyển ngữ: Học Viện Đa Minh

• Hiệu đính: Giuse Nguyễn Tất Trung, O.P

• Chịu trách nhiệm: Học Viện Đaminh

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 206

• Năm xuất bản: 2011