Tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và Đức Mẹ hồn xác lên trời

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Chân phước ĐGH Piô IX và ĐGH Piô XII

• Chuyển ngữ: M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh

• NXB: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa Mềm

• Số trang: 113

• Năm xuất bản: 2017