Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Giá:27,000

• Tác giả: Agnès Richomme

• Dịch giả: Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 96

• NXB: 2012