Những người nữ thánh thiện

Giá:35,000

• Tác giả: ĐGH Biển Đức XVI

• Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist

• NXB: Đông Nai

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 182

• Năm xuất bản: 2018

Còn hàng