Don Bosco – Một tiểu sử mới

Giá:80,000

• Tác giả: Teresio Bosco, SBD

• Dịch giả:  Xuân Uyển, SDB

• Nhà xuất bản: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 650

• NXB: 2014

Còn hàng