Cuộc đời thánh nữ Faustina Kowaska – Tông đồ lòng thương xót Chúa

Giá:55,000

• Tác giả: Nt Sophia Michalenko, C.M.G.T

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 447

• Năm xuất bản: 2010

Còn hàng