Tân phúc âm hóa đời sống cộng đoàn

Giá:32,000

• Tác giả: Lm Giuse Đỗ Văn Thụy

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13,5 x 20.5 cm

• Số trang: 270

• Năm xuất bản: 2014