Hoa nắng đời linh mục

Giá:35,000

• Tác giả: Lm. Hồng Nguyên

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 207

• Năm xuất bản: 2009