Đời sống anh em

Giá:48,000

•  Tác giả: Gé rard de Frachet, O.P

• Chuyển ngữ: Học Viện Đa Minh

• Hiệu đính: Giuse Phan Tấn Thành, O.P

• Chịu trách nhiệm: Học Viện Đaminh

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 438

• Năm xuất bản: 2013