Thủ bản hội các bà mẹ Công giáo

Giá:23,000

• Tác giả: Cha Jérôme

• Dịch giả: Nhóm Sept-Fons

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 10.5 x 16 cm

• Số trang: 251

• Năm xuất bản: 2009