Lời nguyện thánh hóa bữa ăn

Giá:20,000

• Tác giả: Ủy ban Loan báo Tin mừng – HĐGMVN & Chương trình Chuyên đề Giáo dục

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 9 x 17 cm