Allô! Cha là Giáo hoàng đây… Con khỏe không?

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Rosario Carello

• Dịch giả: Marta An Nguyễn

• Tủ sách: An Tôn và Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 12.5 x 20.5 cm

• Số trang: 100