Lịch sử dân Thiên Chúa trong Cựu ước

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Lm. Nguyễn Ngọc Rao, OP

• Loại bìa: Bìa Mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 667