Dòng Tên trong xã hội đại Việt 1615 – 1773

Giá:81,000

• Tác giả: Đỗ Quang Chính, SJ

• Tủ sách: An Tôn & Đuốc Sáng

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 615

Còn hàng