Để đọc các giáo phụ

Giá:50,000

• Tác giả: Adalbert-G. Hamman

• Chuyển ngữ: Minh Thanh Thủy – Lm. Trần Ngọc Anh

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 298

• Năm xuất bản: 2017