Khơi lửa trong tim: 150 năm thành lập tu hội Salêdiêng

Giá:Liên hệ

• Tác giả: Ban Mục vụ Giới trẻ Sa-lê-diêng

• Kích thước: 10 x 15 cm

• Số trang: 47