Lịch để bàn 2022 – Dòng Tên

Giá:40,000

– Kích thước: 15.5 x 20.5cm

– Số lượng: 13 tờ – 13 ảnh