Thiên Chúa giàu lòng thương xót

Giá:160,000

• Tác giả: L.m Gio-an Nguyễn Văn Ty SDB

• NXB: Phương Đông

• Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

• Số trang: Bộ 5c

• Năm xuất bản: 2015