Lời Chúa và cuộc sống

Giá:142,000

• Tác giả: Lm. Giuse Đinh Tất Quý

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 13 x 19 cm

• Số trang: Bộ 2 tập

• Năm xuất bản: 2014

Chỉ còn lại 3 sản phẩm