Lời Chúa hằng ngày 2021

Giá:Liên hệ

• Bản quyền: Claretian Communications Foundation, INC

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 12.5 x 18.5 cm

• Số trang: 464

• Năm xuất bản: 11/2020