Câu chuyện Đức Giêsu hôm qua và hôm nay

Giá:155,000

• Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: Bộ 4 tập