Nghệ thuật tìm kiếm thánh nhan Thiên Chúa

25,000 22,500

• Chuyển Ngữ: Đan Viện Cát Minh Sài Gòn

• NXB: Đồng Nai

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 13 x 20 cm

• Số trang: 120

• Năm xuất bản: 2020

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE:

  • * Áp dụng khi mua sách (ngoại trừ sách giáo lý và kinh thánh)
  • *Tặng sách "Từ thánh lễ đến sứ mạng: Dành cho người lớn"