Missiological resonances in Vietnamese culture

100,000

• Tác giả: Lm. Nguyễn Trung Tây

• Loại bìa: Bìa cứng

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 320

• Năm xuất bản: 06/2021

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt