Lời nguyện trước bữa ăn (Hộp)

50,000 45,000

∗ Kích cỡ: 10×6 cm

∗ Sử dụng: Trước mỗi bữa ăn

 

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE:

  • * Áp dụng khi mua sách (ngoại trừ sách giáo lý và kinh thánh)
  • *Tặng sách "Từ thánh lễ đến sứ mạng: Dành cho người lớn"