Đào sâu vào kinh nghiệm về Thiên Chúa – Hành trình 3

55,000

• Tác giả: TT Tu Đức “Thánh I-Nhà” – Paseo San Antonio, 14*37003 Salamanca

• Chuyển ngữ: Cha Julian Elizalde SJ

• Loại bìa: Bìa cứng – hộp

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 28 tép

• Nhà xuất bản: Tôn Giáo

• Năm xuất bản: 2016

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt