Nổi Bật
0 out of 5

Nguồn gốc Kitô giáo (Cuốn 2)

80,000 
• Tác giả: Lm. Lê Phú Hải • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 485 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Nguồn gốc Kitô giáo (Cuốn 1)

60,000 
• Tác giả: Lm. Lê Phú Hải • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 280 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tám chặng đường đi tới hạnh phúc

35,000 
• Tác giả: Raniero Cantalamessa •  Chuyển ngữ: Lm. Trần Đình Quảng • Nhà xuất bản: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 170 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu với ĐGH Phanxicô

25,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Hộp • Kích thước: 7 x 14cm • Số trang: 93 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Đồng hành với gia đình

40,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô •  Chuyển ngữ: Phan Văn Phi • Nhà xuất bản: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 218 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Gặp gỡ mẹ Maria – Tập 3

38,000 
• Tác giả: Phaolô Ngô Suốt • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 219 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Học trường Đức Mẹ (T3): Đức Maria gương mẫu của lòng tin

62,000 
• Tác giả: Lm. Antôn Ngô Văn Vững, S.J • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 524 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Các tín biểu, định tín và tuyên bố của Giáo hội công giáo

1,000,000 
• Tác giả: Heinrich Denzinger • Chuyển ngữ: Nguyễn Văn Hòa, OP • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Cứng • Kích thước: 17 x 25cm • Số trang: 2000 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Các mẫu giờ chầu thánh thể

28,000 
• Tác giả: ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 167 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thực hành chiêm niệm theo Gioan Thánh Giá

36,000 
• Tác giả: James W. Kinn • Dịch giả: Lê Công Đức, PSS • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 165 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thịt ta vì sự sống thế gian

25,000 
• Tác giả: Cha René Voillaume • Dịch giả: Nhóm Sept-Fons • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 66 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Lịch sử hình thành quyển kinh thánh

32,000 
• Tác giả: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Trinh • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 178 • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Sức mạnh của ơn gọi – Đời sống thánh hiến ngày nay

25,000 
• Tác giả: ĐGH Phanxicô • Dịch giả: Lm. Lê Công Đức, PSS • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Thánh Phaolô và tân phúc âm hóa

40,000 
• Tác giả: Ronald D. Witherup • Dịch giả: Nguyên Quí Khôi • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Số trang: 176 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Các mô hình Hội Thánh

60,000 
• Tác giả: Avery Dulles, SJ • Dịch giả: Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông • NXB: Đồng Nai • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 356 • Năm xuất bản: 2018
Loading...