Nổi Bật
0 out of 5

Từ điển công giáo

350,000 
• Tác giả: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa cứng • Kích thước: 17 x 24 cm • Số trang: 1220 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Cầu nguyện

60,000 
• Tác giả: ĐGH Biển Đức XVI • Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 396 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tĩnh tâm với đức thánh cha Phanxicô

34,000 
• Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 194 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Sổ tay kinh nghiệm tĩnh tâm

36,000 
• Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 210 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Phân định giữa đời thường

34,000 
• Tác giả: Lm. Võ Tá Hoàng & Lm. Võ Tá Khánh • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 229 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Yêu cách khác

57,000 
• Tác giả: RANIERO CANTALAMESSA • Dịch giả: Lm. Trần Đình Quảng • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 320 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Những bài giảng bất hủ của Cha Thánh Gioan Maria Vianey

95,000 
• Tác giả: Cha Gioan Maria Vianey • Dịch giả: Vũ Đức Thành • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 656 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tông Huấn Đức Kitô Hằng Sống (Anh-Việt)

50,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 387 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tông Huấn Đức Kitô Sống

30,000 
• Tác giả: Giáo Hoàng Phanxicô • Dịch giả: UBMV Giới Trẻ - Thiếu Nhi • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 230 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Suy Lời Chúa gẫm sự đời (Tập 6)

60,000 
• Tác giả: Lm. Bosco Dương Trung Tín • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 221 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Sức mạnh của thinh lặng

59,000 
• Tác giả: ĐHY ROBERT SARAH • Dịch giả: Dòng Phaolô thành Chartres Sài Gòn • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14 x 20cm • Số trang: 430 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Con chiên của Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian

33,000 
• Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan, S.J • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 193 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tông huấn Đức Kitô hằng sống

32,000 
• Tác giả: Giáo hoàng Phanxicô • Dịch giả: Lm Lê Công Đức • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 201 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Nguồn gốc Kitô giáo (Cuốn 2)

80,000 
• Tác giả: Lm. Lê Phú Hải • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 485 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Nguồn gốc Kitô giáo (Cuốn 1)

60,000 
• Tác giả: Lm. Lê Phú Hải • NXB: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 280 • Năm xuất bản: 2019
Nổi Bật
0 out of 5

Tám chặng đường đi tới hạnh phúc

35,000 
• Tác giả: Raniero Cantalamessa •  Chuyển ngữ: Lm. Trần Đình Quảng • Nhà xuất bản: Đồng Nai • Loại bìa: Bìa mềm • Số trang: 170 • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • NXB: 2019
Loading...