Tổng luận học thuyết xã hội của Hội thánh

90,000

• Tác giả: Hội Đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 578

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE:

  • * Áp dụng khi mua sách (ngoại trừ một số sản phẩm...)