Sách kinh ba địa phận: Bùi Chu – Hải Phòng – Thái Bình

35,000

• NXB: Đồng Nai

• Kích thước: 10 x 14.5 cm

• Số trang: 328

• Năm xuất bản: 2016

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt