Lời nguyện thánh hóa bữa ăn

20,000

• Tác giả: Ủy ban Loan báo Tin mừng – HĐGMVN & Chương trình Chuyên đề Giáo dục

• NXB: Tôn Giáo

• Kích thước: 9 x 17 cm

 

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt