Những bài hát từ cộng đoàn Taizé (Phần Dành Cho Nhạc Cụ)

150,000

• NXB: Đồng Nai

• Kích thước: 21 x 29 cm

• Số trang: 224

• Năm xuất bản: 2018

KHUYẾN MÃI KHI MUA SÁCH ONLINE*:

  • * Ngoại trừ Kinh Thánh, Sách Giáo Lý và một số sách đặc biệt