0 out of 5

Đáp ca Allêluia

35,000 
• Tác giả: Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 314 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Niềm hy vọng vào Đấng cứu độ chúng ta

44,000 
• Tác giả: Lm Vương Đình Bích • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa Mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 339 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Cầu nguyện với thánh Gioan XXIII

20,000 
• Tác giả:Nhiều tác giả • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 10 x 15 cm • Số trang: 175 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Tin mừng thánh Luca – Chú giải mục vụ

50,000 
• Nguyên tác: L'évangile de Luc • Tác giả: Hugues Cousin • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 564 • Năm xuất bản: 1993
0 out of 5

Suy niệm Tin mừng hằng ngày

200,000 
• Tác giả: Lm. Phêrô Trần Hữu Thành • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: Bộ 5c • NXB: 2010
0 out of 5

Cuộc đời thánh Gioan Vianney – Bổn mạng các cha sở

35,000 
• Tác giả: M. Cardo • Dịch giả: Cha Lương • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 309  
0 out of 5

Hát cộng đồng

50,000 
• Tác giả: Nhóm Alpha • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 610 • NXB: 2013
0 out of 5

Bạn đường mục vụ

45,000 
• Nguyên tác: Pastoral Companion • Tác giả: John M. Huels. OSM, J.C.D • Dịch giả: Đaminh M. Đức Sỹ, C.M.C • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 456  
0 out of 5

Cầu nguyện trong tâm hồn thinh lặng – 100 lời cầu nguyện

15,000 
• Tác giả: Brother Roger • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 9 x 15 cm • Số trang: 127  
0 out of 5

Gương Chúa Giêsu

40,000 
• Dịch giả: Lm. Lê Bá Tư • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 10 x 15 cm • Số trang: 677 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Thánh ca mùa thường niên C

35,000 
• Tác giả: Nhóm Alpha • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 387 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật năm A

50,000 
• Tác giả: Lm Phêrô Trần Hữu Thành • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 522 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật năm C

50,000 
• Tác giả: Lm Phêrô Trần Hữu Thành • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 460 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật năm B

50,000 
• Tác giả: Lm. Phêrô Trần Hữu Thành • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 433 • Năm xuất bản: 2010
0 out of 5

Viết cho em

35,000 
• Tác giả: Lm. Piô Ngô Phúc Hậu • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 303 • Năm xuất bản: 2012
0 out of 5

Tin mừng thánh Marcô – Chú giải Mục vụ

42,000 
• Tác giả: Jacques Hervieus • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 443 • Năm xuất bản: 1991
0 out of 5

Tin Mừng Thánh Matthêu – Chú giải Mục vụ

50,000 
• Nguyên tác: L'evangile de Mattheu • Tác giả: Claude Tassin • Kích thước: 14,5 x 20.5 cm • Số trang: 555 • Năm xuất bản: 1991
0 out of 5

Đáp ca Allêluia

35,000 
• Tác giả: Huy Hoàng • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 314 • Năm xuất bản: 2009
0 out of 5

Giờ Chúa gọi – Nghi thức viếng xác và cầu hồn

20,000 
• Tác giả: Nhiều tác giả • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 223 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Cuộc đời thánh nữ Faustina Kowaska – Tông đồ lòng thương xót Chúa

55,000 
• Tác giả: Nt Sophia Michalenko, C.M.G.T • NXB: Tôn Giáo • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 447 • Năm xuất bản: 2010
Loading...