0 out of 5

Thánh Phanxicô – Đức Giáo hoàng cùng một tầm nhìn

30,000 
• Tác giả: Gina Loehr & Giambrone • Dịch giả: VP Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 166 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Đối thoại giữa một nhà khoa học và một chuyên viên Kinh thánh

28,000 
• Tác giả: Gabriel M. Allegra, OFM • Dịch giả: Alexis Trần Đức Hải, ofm • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 150 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Yêu thương bản thân nguyên tắc và thực hành

60,000 
• Tác giả: Michael R. Kent • Chuyể ngữ: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 438 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Nghèo khó và Niềm vui

29,000 
• Tác giả: William Short, OFM • Chuyển ngữ: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 168 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Sống như thánh Phanxicô đã sống

70,000 
• Tác giả: Leonard Foley, Jovian Weigel, Patti Normile • Chuyển ngữ: Giuse Vũ Quang Khải, OFS • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 455 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Thông điệp Đức tin và lý trí – Fides et Ratio

30,000 
• Tác giả: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II • Dịch giả: Lm Nguyễn Hông Giáo, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 160 • Năm xuất bản: 2015  
0 out of 5

Tâm lý chiều sâu & ơn gọi – Chiều kích tâm lý- Xã hội

Hết Hàng
• Tác giả: Luigi M. Rulla, SJ • Chuyển ngữ: Lm Nguyễn Ngọc Kính • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 602 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Cộng đoàn đời sống thánh hiến

43,000 
• Tác giả: Felix Podimattan, OFM CAP • Dịch giả: Lm Nguyễn Ngọc Kính, OFM • NXB: Tôn Giáo • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 314 • Năm xuất bản: 2016  
Loading...