0 out of 5

Phụng vụ là gì?

65,000 
• Tác giả: Anscar J. Chupungco O. S. B. • Dịch giả: Giuse Nguyễn Thế Lâm, O.P • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 451 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Tại sao là Kitô hữu?

60,000 
• Tác giả: Timothy RADCLIFFE OP. • Dịch giả: Học viện Đaminh • Kích thước: 14 x 20 cm • Số trang: 439 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Trò hề ở Rôma

25,000 
• Tác giả: HENRI J. M. NOUWEN • Dịch giả: Giuse Nguyễn Anh Khoa, OP • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 148 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

101 câu hỏi về Thánh Thể

35,000 
• Tác giả: GILES DIMOCK, OP • Dịch giả: Giuse Đào Duy Hiếu & Tôma Trần Hiệu • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 217 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Chấm nối chấm Suy niệm Tin mừng hằng ngày

59,000 
• Tác giả: Học viện Đa Minh • NXB: Văn Hóa - Văn Nghệ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm • Số trang: 423 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Đời sống Đa Minh

30,000 
• Tác giả: Walter Wagner • Dịch giả: Học Viện Đa Minh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 215 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

365 ngày với Đức Phanxicô

50,000 
• Tác giả: Kevin Cotter • Chuyển ngữ: Học viện Đaminh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 373 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

7 bí mật về bí tích thánh thể

25,000 
• Tác giả: Vinny Flynn • Dịch giả: Phêrô Phạm Chuyên - Phêrô Trịnh Minh Phú, OP • Kích thước: 13 x 20 cm • Số trang: 142 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Thần học bí tích: Khí cụ ân sủng, con đường sự sống

42,000 
• Tác giả: Lm. Kurt Stasiak, O. S. B. • Chịu trách nhiệm: Học Viện Đaminh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13 x 20.5 cm • Số trang: 281 • Năm xuất bản: 2019
0 out of 5

Để nên môn đệ Đức Kitô

35,000 
• Tác giả: Edward Sri • Chuyển ngữ: Giuse Phạm Vũ Hải Sơn, OP • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 213 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Rượu mới bầu da mới

25,000 
• Tác giả: Bộ các Hội dòng thánh hiến và Tu đoàn tông đồ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 125 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Chấm nối chấm 2019: Suy niệm Tin mừng hằng ngày

Hết Hàng
• Tác giả: Học Viện Đaminh • NXB: Văn Hóa - Văn Nghệ • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 423 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Hãy dấn thân – Khảo luận về bí tích rửa tội và thêm sức

60,000 
• Tác giả: Timothy Radcliffe OP • Dịch giả: Giuse Đinh Thành Công, O.P - Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, O.P • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm • Số trang: 457 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

Chúng tôi hỏi Chúa trả lời

35,000 
• Tác giả: Peter Kreeft • Dịch giả: Phanxicô Xaviê Nguyễn Anh Tân, O.P • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm • Số trang: 199 • Năm xuất bản: 2018
0 out of 5

36 thánh tiến sĩ

120,000 
• Tác giả: ĐGH Bênêđictô XVI • Chuyển ngữ: Giuse Nguyễn Văn Chung - Giuse Nguyễn Trị An, OP • Hiệu đính: Giuse Nguyễn Ngọc Huy, OP • NXB: Phương Đông • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 527 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Giáo hội các thánh Tông đồ

70,000 
• Nguyên tác: Saint Pius V, Pope of the Holy Rosary • Tác giả: ĐGH Bênêđictô XVI • Chuyển ngữ: Martin Nguyễn Huy Phụng - Giuse Nguyễn Trị An, OP • Hiệu đính: Giuse Phan Tấn Thành, OP • NXB: Văn Hóa - Văn Nghệ • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 24 cm • Số trang: 297...
0 out of 5

Lời cuối Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI – Trò chuyện với Peter Seewald

60,000 
• Nguyên tác: Benoit XVI, Dernière Conversations avec Peter Seewald • Tác giả: Peter Seewald • Chuyển ngữ: Nguyễn Cao Luật và Anh em • Chịu trách nhiệm: Học Viện Đa Minh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 16 x 23.5 cm • Số trang: 356 • Năm xuất bản: 2017
0 out of 5

Trường cầu nguyện của mọi Kitô hữu

60,000 
• Nguyên tác: The School of Prayer • Tác giả: John Brook • Chuyển ngữ: Phạm Chuyên, OP • Hiệu đính: Nguyễn Cao Luật, OP • Chịu trách nhiệm: Học Viện Đa Minh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 169 • Năm xuất bản: 2015
0 out of 5

Thánh Martino Porres tông đồ bác ái

50,000 
• Nguyên tác: I Fioretti Del Beato Martino • Tác giả: Giuliana Cavallini • Chuyển ngữ: Tôma Nguyễn Quốc Minh Tuấn, OP • Hiệu đính: Nguyễn Cao Luật, OP • Chịu trách nhiệm: Học Viện Đa Minh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 12.5 x 20.5 cm • Số trang: 358 • Năm xuất bản: 2016
0 out of 5

Mỗi ngày một niềm vui

35,000 
• Nguyên tác: Ogni Giorno Una Gioia • Tác giả: Padre Nobre • Dịch giả: Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P • Chịu trách nhiệm: Học Viện Đaminh • Loại bìa: Bìa mềm • Kích thước: 10.5 x 20 cm • Số trang: 178 • Năm xuất bản: 2018
Loading...